Terug naar blogVerplichte attesten bij verkoop

De belangrijkste documenten en/of attesten zijn:

 • - het bodemattest
 • - het stedenbouwkundig uittreksel
 • - het keuringsverslag van de elektrische installatie
 • - het energieprestatiecertificaat (EPC)
 • - het postinterventiedossier (PID)
 • - Het asbest attest
 • - inlichting syndicus (bij mede-eigendom).Het bodemattest

Bij de verkoop van een eigendom moet de verkoper in het Vlaamse Gewest per kadastraal perceel een bodemattest voorleggen aan de koper. De verkoopovereenkomst vermeldt het bodemattest en zijn inhoud. Wanneer op een verkocht onroerend goed een risicoactiviteit wordt of werd uitgeoefend of een risicoinrichting gevestigd is of was, dan zal de verkoper voor de verkoop in principe een oriënterend bodemonderzoek op zijn kosten moeten verrichten door een erkend bodemsaneringsdeskundige. Het deskundigenverslag zal opgezonden worden aan OVAM, die de gepaste maatregelen beveelt alvorens de verkoop plaatsvindt.

Kostprijs: +- 60 euro

 

Het stedenbouwkundig uittreksel

De verkoper is verplicht om bij een verkoop de nodige stedenbouwkundige informatie te verschaffen aan de koper. De notaris vermeldt in de notariële akte het stedenbouwkundig uittreksel (dat niet ouder mag zijn dan 1 jaar). Het stedenbouwkundig uittreksel bestaat uit een uittreksel uit het plannenregister en een uittreksel uit het vergunningenregister. Het uittreksel uit het plannenregister vermeldt de meest recente stedenbouwkundige bestemming van een goed. Het uittreksel uit het vergunningenregister vermeldt:

 • of er voor het goed een stedenbouwkundige vergunning is uitgereikt;

 • of voor het goed een verkavelingsvergunning van toepassing is;

 • of het onroerend goed belast is met een bouwovertreding;

 • of er op het goed een voorkooprecht rust.

Het Brussels wetboek van ruimtelijke ordening (BWRO) voorziet eveneens in een informatieplicht met betrekking tot de stedenbouwkundige toestand bij verkoop van een onroerend goed.

Kostprijs: afhankelijk van gemeente/stad, gemiddeld : 50 à 100 euro.

Keuring elektrische installatie

Bij de verkoop van een woning is de verkoper sedert 1 juli 2008 verplicht een controleverslag met betrekking tot de elektrische installatie te bezorgen aan de koper. Deze controle is verplicht voor een wooneenheid waarvan de elektrische installatie werd begonnen vóór 1 oktober 1981 en die nog geen controleonderzoek door een erkend organisme heeft ondergaan.  Een installatie van vóór 1 oktober 1981 die nadien wordt vernieuwd of verzwaard, moet dus niet opnieuw gekeurd worden bij een verkoop voor zover het keuringsverslag geldig kan worden overhandigd. De verkoper moet op zijn kosten het controlebezoek te laten uitvoeren door een hiertoe erkend keuringsorganisme (erkende keuringsorganismen, PDF FOD Economie (Federale Overheidsdienst).

Wanneer uit het keuringsverslag blijkt dat de installatie afgekeurd is, rust op de koper de verplichting om binnen de 18 maanden na het verlijden van de akte, een nieuw controleonderzoek te laten uitvoeren.

Kostprijs: 225 euroHet Energieprestatiecertificaat (EPC)

Zowel in het Vlaams als in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het energieprestatiecertificaat (EPC) verplicht bij verkoop van woningen. Het energieprestatiecertificaat informeert de koper over de energetische kwaliteit van het gebouw. Daarnaast zal het energieprestatiecertificaat de koper informeren over kosteneffectieve maatregelen voor de verbetering van de energieprestatie van het gebouw. Het energieprestatiecertificaat is in principe tien jaar geldig. Wanneer de wooneenheid opnieuw verkocht wordt, binnen deze geldigheidstermijn van tien jaar, moet dus geen nieuw EPC voor verkoop opgemaakt worden.

Het originele EPC zal in dat geval overgezonden worden aan de nieuwe koper. Als in de woning intussen maatregelen zijn doorgevoerd waardoor het gebouw energiezuiniger is geworden, (bijvoorbeeld het vervangen van enkel glas door isolerend glas) dan kan de eigenaar er baat bij hebben om een nieuw energieprestatiecertificaat te laten opmaken. Het nieuwe energieprestatiecertificaat zal dan immers een betere score geven. Het EPC moet opgemaakt zijn na 2019.

Kostprijs: 200 euro


Het postinterventiedossier

Een postinterventiedossier (PID) bevat verschillende documenten die men nodig heeft bij eventuele latere werken aan een gebouw. Al de gebruikers, hetzij eigenaars, huurders, of, bij eventuele verbouwingen, architecten of aannemers, moeten op een eenvoudige manier kunnen achterhalen welke bv. de structuren van het gebouw zijn, hoe de structuur werd opgebouwd en welke materialen er in een gebouw zitten. Daarom worden alle technische gegevens met betrekking tot een gebouw verzameld in een dossier, genaamd “postinterventiedossier (PID)”. Dit dossier moet gedurende de ganse levensduur bij het gebouw blijven en zal worden aangevuld met de nieuwe gegevens indien er zich wijzigingen aan het gebouw voordoen.  Het postinterventiedossier moet worden overhandigd aan de nieuwe eigenaar bij elke verkoop van een woning of appartement waarvan de bouw is begonnen na 1 mei 2001 of waaraan werken zijn uitgevoerd sinds 1 mei 2001 door één of meerdere aannemers.


Het asbest attest

Wie zijn eigendom (gebouwd voor 2001) wil verkopen moet een asbest attest hebben. Het attest moet aanwezig zijn voor alle verkopen vanaf 23 november 2022.

De verplichting geldt trouwens niet alleen voor woningen, maar ook voor andere gebouwen zoals kantoorruimtes, overheidsgebouwen…

Het attest moet aanwezig zijn bij het ondertekenen van de verkoopovereenkomst. Het is mogelijk dat kandidaat-kopers bij de kijkdag van de woning al naar een kopie vragen…

De asbestdeskundige bekijkt tijdens de inspectie de asbestverdachte materialen. Hij beoordeelt hun toestand en hun risico. Bovendien adviseert hij je ook over de materialen die best weggenomen worden en over de verwijderingsmethode. Verhuur je de woning? Breng je huurder(s) op de hoogte van het bezoek. In principe zal de deskundige tijdens de inspectie geen zaken demonteren of afbreken om ingesloten materiaal op te sporen. Lokale, kleine beschadigingen om een monster te kunnen nemen voor het labo kunnen wel.  Zorg er wel voor de deskundige een vrije toegang heeft tot alle risicovolle plaatsen.

De asbestdeskundige zal vervolgens al de gegevens invoeren in een specifieke digitale databank. De OVAM zal op basis daarvan een attest afleveren, die de deskundige je vervolgens bezorgt.

Kostprijs: 700 - 1.000 euro

Informatie Syndicus

Wanneer je een appartement verkoopt dien je echter nog enkele extra bijlagen in je bezit te hebben met betrekking tot de mede-eigendom. Dit is namelijk beschreven in Art. 577-11 van het Burgerlijk Wetboek.

Binnen 15 dagen na het ontvangen van de aanvraag van de verkopende partij dient de syndicus volgende informatie aan te leveren voor het ondertekenen van een onderhandse verkoopovereenkomst:

 • huidige rekeningstanden van de zicht- en spaarrekeningen van de VME
 • bedrag van achterstal door de verkopende partij
 • eventuele beslissing van de algemene vergadering om een extra provisie om de zicht- en/of spaarrekening aan te zuiveren
 • overzicht van eventuele gerechtelijke procedures in verband met mede-eigendom zoals bijvoorbeeld de dossiers van de wanbetalers
 • verslagen van de vergaderingen van de afgelopen 3 jaar, inclusief de afrekeningen van de afgelopen 2 jaar van het te verkopen appartement
 • goedgekeurde balans van het laatste boekjaar

 

Immo-S staat u bij verkoop bij met de aanvraag van alle wettelijke documenten. 
Contacteer gerust onze erkende makelaars bij verdere vragen. 

Deze website maakt gebruik van cookies die voor een optimale gebruikerservaring zorgen. Door gebruik te maken van deze website verklaart u dat u hiermee akkoord gaat.

Meer info